Danışmanlık Hizmeti

Enerji alanında faaliyet gösteren firmaların derin sondaj projelerinde gerekli olan teknik ve idari destek sağlanmaktadır. Danışmanlık Hizmetleri kapsamında jeolojik değerlendirme, jeofizik etüd çalışmaları (Gravite-Manyetik ve DES), derin kuyu programının hazırlanması, malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi, teknik şartnamelerin hazırlanması ve malzeme ihalesi yapılarak satın alma süreçlerinin yönetilmesi hizmetleri verilmektedir. Ayrıca sondaj operasyonları esnasında operatör firmalara tam zamanlı (7/24) mühendislik desteği sağlanmaktadır.